Angioplastyka balonowa

Dusznica bolesna jest przypadłością głównie osób starszych. Polega ona na zwężeniu tętnic wieńcowych na skutek nagromadzenia się w nich blaszek miażdżycowych. Skutkiem zwężenia tętnic jest niewystarczająca podaż krwi do serca.

Objawia się to ostrym bólem w klatce piersiowej. U niektórych pacjentów z kolei symptomem może być skrócenie oddechu. Im bardziej tętnica wieńcowa jest zwężona, tym większe ryzyko obumierania mięśnia sercowego.

Angioplastyka balonowa to obecnie jedna z najskuteczniejszych form leczenia zwężenia tętnic. Zabieg polega na wprowadzeniu cewnika balonowego. Po jego dotarciu to konkretnej tętnicy, balon jest pompowany.

W ten sposób tętnice są rozszerzane, dzięki temu mogą lepiej zaopatrywać serce w tlen. Często zabieg ten ratuje pacjenta przed operacją na tzw. otwartym sercu.

Angioplastyka balonowa cechuje się dużą skutecznością. Jest to zabieg bezpieczny. Ryzyko powikłań jest minimalne.

Do jednych z nich zalicza się m.in. nagłe zamknięcie tętnicy wieńcowej.