Bezpieczeństwo osób a ochrona banków

Banki jako instytucje finansowe są w szczególny sposób narażone na przestępczą aktywność. Każdy oddział banku dysponuje codziennie sporą ilością gotówki, która może znaleźć się na celowniku złodzieja. Co jakiś czas dochodzą do nas słuchy o napadach na bank.

Z reguły są one dziełem jednego człowieka, który w akcie desperacji decyduje się na sterroryzowanie obsługi i przejęcie części gotówki znajdującej się w kasie. Zazwyczaj sprawcy takich przestępstw nie są zawodowcami i szybko wpadają w ręce policji. Jeśli chodzi o ochronę banków, należy z jednej strony zabezpieczyć aspekt finansowy, a więc środki pieniężne, a z drugiej zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom banku.

Coraz rzadziej w placówkach bankowych znajdują się pracownicy ochrony. Zwykle jest to podyktowane redukcją kosztów. Natomiast ochroniarze, a konkretnie grupy konwojentów, obowiązkowo zabezpieczają transporty gotówki oraz kruszców odbywające się pomiędzy placówkami banków.

Konwoje są również normą w przypadku przewożenia do banku znaczących kwot w ramach utargu. Agencje ochrony powinny dysponować możliwością zorganizowania konwoju. Do tego niezbędne są specjalne pojazdy o wzmocnionej konstrukcji, ale również wykwalifikowani pracownicy.

Dysponują oni bronią palną, kamizelkami kuloodpornymi oraz specjalnymi hełmami, które są w stanie wytrzymać strzały z broni palnej. Zwykle w konwoju znajduje się też dysponent środków w postaci pracownika banku lub firmy, która konwój wynajęła. Pieniądze lub papiery wartościowe trzyma się zwykle w specjalnej walizce.