Człowiek wielu talentów

Historia przywołuje historię wielu osób, określanych mianem ludzi renesansu. Sztandarową postacią wśród nich miał być Leonardo da Vinci, słynący z mnogości swoich talentów. Z kolei Fryderyk Chopin rozsławił się przede wszystkim umiejętnościami muzycznymi i kompozytorskimi. W rozmaitych zapiskach można jednak doszukać się również historii, które miałyby stanowić potwierdzenie tego, że Chopin posiadał więcej talentów. Część z nich pochodzi z okresu lat 1823-1826, kiedy to Fryderyk uczył się w Liceum Warszawskim, w którym zresztą pracował jego ojciec.

Do słynnych anegdot należy ta, w myśl której Chopin pewnego dnia został przyłapany podczas lekcji na rysowaniu nauczyciela. Jego szkic miał być tak dobrze wykonany, że zaskoczony nauczyciel, zamiast skarcić niesfornego ucznia, pochwalił jego zdolności plastyczne. Maurycy Karasowski wspomina również anegdotę, która miała wywodzić się z tradycji rodzinnej Chopinów. Pewnego dnia Fryderyk postanowił pomóc guwernerowi w uspokojeniu hałaśliwych wychowanków. Zaimprowizował im interesującą opowieść, a następnie uraczył wszystkich kołysanką tak przekonującą, że zasnęły nie tylko dzieci, ale również sam guwerner.