Ekonomia, czy warto ją studiować?

www.zspsumin.pl

Kończąc liceum dorastający, młodzi ludzie stają przed wielkim wyzwaniem. Jest nim wybór studiów. Ma on ogromny wpływ na kilka najbliższych lat życia i często określa przyszłą pracę. Dlatego decyzję o kierunku oraz odpowiedniej uczelni należy kilka razy przeanalizować i przedyskutować z znacznie bardziej doświadczonymi osobami. Dużym zainteresowaniem cieszy się ekonomia. Jak wyglądają studia ekonomiczne i przyszłość po uzyskaniu dyplomu magistra ekonomii?

Ekonomia dla żaków, czy jest szyta na miarę oczekiwań przyszłości?

Ekonomia jest nauką, która łączy w sobie zarówno matematyczne jak i humanistyczne umiejętności. Zalicza się ją do puli nauk o charakterze społecznym. Z matematyki czerpie ilościowe metody, które pozwalają prawidłowo opisywać i analizować konsumpcje, produkcje i dystrybuowanie różnego typu produktów zaspakajających poszczególne ludzkie potrzeby. Swoje korzenie ma w starożytnej Grecji, gdzie uważano ją za zbiór reguł ułatwiających i usprawniających pracę w gospodarstwach domowych. Dlatego jest dziedziną wiedzy o bardzo długiej tradycji.

Studiując kierunek o nazwie Ekonomia należy przygotować się na spotkanie z wspomnianą matematyka i liczbami. Często sprawia to trudność, która jest warta pokonania. Nabycie odpowiednich umiejętności opłaca się w przyszłej pracy. Wśród pozostałych przedmiotów wykładanych w ramach omawianego programu znajduje się także mikro i makro ekonomia, zarządzanie, prawo i socjologia. Po uzyskaniu tytułu dyplomowego absolwenci powinni szukać pracodawców głównie w branży finansowej np. banki, a także w państwowych urzędach i ośrodkach administracyjnych. Trzeba zaznaczyć, że przeważnie pracownicy aktywnie działający w wspomnianych obszarach nie narzekają na dochody. Branża finansowa stwarza wiele dobrych okazji do sporego zarobku. Natomiast sektor państwowy oznacza stabilne zatrudnienie i korzystne benefity. Przed złożeniem dokumentów na kierunek ekonomiczny dobrze jest zapoznać się z programem studiów, a także być w pełni przekonanym iż właśnie tego typu wykształcenie jest naszym ostatecznym wyborem.

Ponieważ niezdecydowanie skutkuje skreśleniem z listy studentów i opóźnieniem w otrzymaniu upragnionego wykształcenia wyższego.