Predyspozycje do pracy w ochronie

Czy ochroniarzem może zostać każdy? Warto zadać to pytanie, ponieważ obserwując różne sytuacje można dojść do wniosku, że odpowiedź jest twierdząca. Często zdarza się, że pracownikami agencji ochrony zostają osoby, które nie mają do tego żadnych predyspozycji, ominęło je również chociażby teoretyczne przygotowanie. Widać to na przykładzie nieudolnych interwencji, które albo kończą się obrażeniami u ochroniarza, albo poważnym uszczerbkiem na zdrowiu delikwenta, który miał z nim styczność.

Problem jest niestety poważny. Tylko część z osób angażowanych do pracy w ochronie posiada odpowiednie uprawnienia. A uzyskanie ich nie jest rzeczą trudną, ponieważ na terenie całego kraju działają szkoły, które umożliwiają zdobycie stosownych kompetencji.

Wiele z nich funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, więc nie trzeba nawet opłacać czesnego za naukę. Rzecz w tym, że do pracy w ochronie trafia wiele osób z przypadku, które nie wiążą z tym zawodem przyszłości, a po prostu chcą się gdzieś „zahaczyć”. Tymczasem dobry ochroniarz powinien mieć określone predyspozycje, przede wszystkim natury psychicznej i emocjonalnej.

Warunki fizyczne nie mają wbrew pozorom tak dużego znaczenia, gdyż wiele stosowanych technik obezwładniających nie polega na sile mięśni, ale znajomości ludzkiej anatomii i zwykłym myśleniu. Dobry ochroniarz powinien panować nad emocjami, nie podejmować pochopnych działań ani decyzji. Mogą one zaważyć na ludzkim zdrowiu i życiu, dlatego nie ma w tej branży miejsca dla raptusów z mięśniami zamiast mózgu.