Rodzaje znieczuleń stosowanych w szpitalach

www.trzos.gniezno.pl

Niektóre rodzaje zabiegów czy operacji wymagają zastosowania znieczulenia. Obecnie lekarze mają do dyspozycji kilka rodzajów znieczuleń. O stosowności zastosowania znieczulenia decyduje anestezjolog.

Dzięki znieczuleniu pacjenci nie odczuwają dolegliwości bólowych podczas przeprowadzania operacji. Jednym z typów znieczulenia jest znieczulenie ogólne. Polega ono na wprowadzeniu pacjenta w stan nieświadomości.

Przez cały czas podstawowe funkcje pacjenta, takie jak np. akcja serca są monitorowane za pomocą odpowiednich urządzeń. Uważa się, że znieczulenie ogólne jest bezpieczne, jednak metoda ta jest obarczona pewnym ryzykiem.

Pacjenci mogą się uskarżać na ból gardła czy nadmierną senność. Za pomocą znieczulenia regionalnego można miejscowo zniwelować przewodnictwo nerwowe. Znieczulenie to podaje się w okolice określonych nerwów.

Dzięki temu pacjent praktycznie nie odczuwa żadnego bólu. Wśród znieczulenia regionalnego można wyróżnić kilka typów, jak np. blokada centralna.