Rzecznik Konsumentów

Rzecznik Konsumentów to organ, którego zadaniem jest ochrona praw konsumentów, na czym dokładnie polega ta ochrona? W pierwszej kolejności dotyczy ona edukacji konsumentów, czyli podnoszeniu ich świadomości, jakie mają prawa i obowiązki, jako klienci, gdzie, w jakich sytuacjach mogą szukać pomocy, która jest bezpłatna jak powinna wyglądać procedura reklamacyjna aż do wspomnianej pomocy sensu stricte, czyli występowanie do odpowiednich organów władzy, jeśli prawa konsumenta rażąco zostały naruszone. Z doradztwa rzecznika skorzystać może każdy, ale jeśli chciałby, aby w jego imieniu roszczenie zostało zgłoszone do innych urzędów czy organów wówczas osoba nie może składać wniosku anonimowo musi podać swoje dane oraz dokładny opis reklamacyjny oczywiście niezbędne są dokumenty, które będą umożliwiały dociekania prawdy. Według licznych badań świadomość konsumentów jest coraz większa w związku z tym większość sprzedawców umieszcza na swoich stronach czy aukcjach informacje o prawach, jakie przysługują każdemu konsumentowi.

Na legitymacjach studenckich oraz banknotach znajdują się hologramy nie do podrobienia