Aktywne bariery podczerwieni

Aktywne bariery podczerwieni zaliczają się do systemów naziemnych. Zawsze muszą się one składać z dwóch elementów, tworzonych przez dwa urządzenia: odbiornika oraz nadajnika.

Są one umieszczone naprzeciwko siebie. Do pierwszego z nich wbudowuje się diodę elektroluminescencyjną, która wysyła fale podczerwone.

Nadajniki zawierają w sobie specjalny układ optyczny, dzięki któremu mogą ogniskować określoną wiązkę podczerwieni w kierunku powierzchni odbiornika. W każdym z tych odbiorników umieszcza się specjalną fotodiodę krzemową rodzaju p-i-n.

Z tego powodu układ optyczny też musi spełniać określone parametry, gdyż dioda ma niewielką powierzchnię światłoczułą, a promieniowanie LED ma bardzo duże natężenie. W aktywnych barierach podczerwieni trzeba stosować szyfrowanie oraz zapisywanie charakterystyki nadawanego sygnału w odbiorniku.

Wykorzystuje się więc impulsową modulację synchroniczną, muszącą się jednocześnie zgadzać z charakterystyką danego odbiornika oraz nadajnika. Praca bariery polega na tym, że odbiornik dokonuje porównania między sygnałem odebranym od swojego nadajnika w formie szeregu impulsów a zapisanym sygnałem wzorcowym.

Dzięki temu intruzi nie mają szans obejść systemu, używając promieni podczerwonych. Projektując aktywne bariery podczerwieni, trzeba im koniecznie zapewnić odpowiednie warunki do funkcjonowania, tak by nie stwarzały się niepotrzebne zakłócenia.

Jako że systemy te są bardzo czułe, niektórych z nich niestety nie da się usunąć – czynniki atmosferyczne czy bardzo wysokie drzewa, rosnące w okolicy.

Sprawdź: samochody do handlu obwoźnego